Blader & Stem op ideeën in space 'Duurzame mobiliteit'

v-model goudappel coffeng.jpg

Welke initiatieven zijn er allemaal op het gebied van duurzame mobiliteit?

Duurzame mobiliteit is het voorkomen van verplaatsingen, verkorten van (auto)ritten, veranderen van vervoermiddel, verschonen van voertuigen en meer.
Het is de uitdaging om een evenwicht te bereiken tussen bereikbaarheid, economie, leefmilieu en klimaat. Duurzame mobiliteit maken we zelf.

Space admin(s): Saskia
Shortlink:

Hieronder kun je door alle ideeën in deze space bladeren. Klik op een post-it om de details van het idee te bekijken en om erop te reageren. Je kunt op dit moment niet op ideeën stemmen.

OV-fiets

Het perfecte voorbeeld van toegang tot mobiliteit ipv bezit en uitgegroeid tot een onmisbare dienst.

Fietsforce

Wegenwacht voor fietsen in Amsterdam. Er komt meteen een monteur ter plaatse en je fietst zo weer verder.

Vervoerplaats

De website vervoerplaats.nl koppelt pakketjes die vervoerd moeten worden aan auto's die toch al rijden.

Carticipate

Carpool match applicatie gebruikmakend van hedendaagse technologie.

Van Hot naar Her

Ook bekend als "de Nationale Reisvraag", een zoektocht naar verbeteren van reizen met OV.

Seats2Meet

De eerst opgekomen Flex vergader, werk en ontmoet plek. Inmiddels diverse locaties in NL.

SnappCar

Een auto huren van andere particulieren.

Buurtmobiliteit

Buurtbewoners organiseren en delen gezamenlijk hun mobiliteit. Dat verhoogt de gezamenlijke mobiliteitswelvaart en is goed voor contact

MyWheels

MyWheels is het non-profit platform voor het delen van auto's.

Filenetwerken.nl

Filenetwerken.nl brengt mensen met elkaar in contact die tijdens reistijd kennis en kosten delen.

Fietskoeriers

Ook Deventer heeft sinds een jaar een fietskoerier. "Onze brandstof: Bruine boterhammen!!!"

H4 Mobility

H4 Mobility biedt een tool waarmee je real-time inzicht hebt in de prestaties van een wagenpark.

Wheelylift

Met Wheelylift hang je zonder krachtsinspanning elke fiets op. Zo stal je fietsen ook in kleine ruimte en bovenwoningen. Geschikt voor alle typen fietsen.

Betaald P op het werk

Vast tarief per dag stimuleert korte fietsritten. Opbrengsten gaan naar goed doel (of mob. fonds). Bij Goudappel Coffeng- Deventer

Waze

Community-based routeplanner die voor iedere deelnemer tijd en geld voor brandstof bespaart.

Toogethr

Met Toogethr kun je snel en veilig je autorit delen met de community. Zo rijden anderen met je mee en kun jij duurzaam autorijden.

Duurzaam Mobiliteit Centrum

De SSL levert door haar hoogfrequent schoon ketenvervoer een duurzame bereikbaarheid van de Leidse binnenstad. Hierdoor blijven winkels, musea, kantoren, theater en horeca optimaal bereikbaar zonder dat de leefbaarheid van de historische binnenstad wordt aangetast. De luchtkwaliteit van haar verzorgingsgebied is voor de SSL een essentieel onderdeel van haar duurzame bereikbaarheidsaanpak geworden, dit wil zij dan ook maximaal aanbieden. De SSL heeft aan de entree van haar P&R-terrein een openbaar groengas oplaadpunt. Een groot deel van de SSL-shuttlebusjes rijden op groengas als brandstof en de overige op het nog experimentele schone Biogas van de waterzuivering. Andere vormen van ketenmobiliteit zoals fietsen, E-scooters, E-solexen worden tevens vanaf het Infopunt op het P&R-terrein aangeboden en versterken het duurzame totaalconcept. Het P&R-terrein functioneert niet alleen voor hen die de stad in willen, maar tevens voor de hen die de stad uit moeten. Hiervoor zijn groengas en elektrische deeltijdauto's en huurauto’s beschikbaar. De SSL hoopt binnenkort ook uitgebreide informatie over duurzaamheid aan te kunnen bieden op een vaste plek op het parkeerterrein. Zodat bezoekers en geïnteresseerden actief kennis kunnen maken met duurzaamheidsmogelijkheden die het DMC voorstaat. Eerder organiseerde de SSL/DMC een duurzame mobiliteitsmarkt die navolging heeft gekregen in het Leidse centrum en is de recent georganiseerde Fluisterrally een groot succes gebleken; het is zelfs tot ver buiten Leiden als voorbeeld opgepakt om velen kennis te laten maken met alle mogelijke groene middelen van vervoer.

Transferia

Maak minder parkeren in de binnenstad en meer op transferia aan de rand van de stad. In 's-Hertogenbosch werkt het op 50/50 basis. Zelfs ondernemers zijn blij.

weg uit de spits

initiatieven (belonen, informeren etc) om de spits plaatselijk te mijden.Iets minder verkeer en een veel betere doorstroming. pure winst

Telewerkforum

vaker thuiswerken en dichter bij kantoor wonen

Filewissel.nl

BS en TOMTOM informeren de reiziger om efficiënter te reizen. Dit kan congestie verminderen.

samenrijden.nl

zoek elkaar op en rij samen, een initiatief van de anwb

slimmer reizen & werken

Ga slimmer reizen & werken is een samenwerking zonder winstoogmerk van en tussen werkgevers, werknemers en lokale overheden in de regio Groningen-Assen.

samenvan AnaarB.nl

Zoek een reispartner, maak het reizen leuker.

pilot-gerichte-beleidsvorming

van onderaf aan duurzaamheid opbouwen op basis van maakbaarheid en financierbaarheid; geen generiek 'geneuzel' meer maar echt aanpakken

Wheelylift

Met Wheelylift hang je zonder krachtsinspanning elke fiets op. Zo stal je fietsen ook in kleine ruimte en bovenwoningen.

Roetz bikes

Roetz bikes levert duurzame stadsfietsen. Onderdelen zijn hergebruikt en creert Roetz werkgelegenheid in sociale werkplaatsen.

Wheelylift

Met Wheelylift hang je zonder krachtsinspanning elke fiets op. Zo stal je fietsen ook in kleine ruimte en bovenwoningen.

Spitsmijden 2.0

Mijden van verplaatsingen in de spits door werktijden te flexibiliseren.

Private workspace

grenzen werk en privé vervagen. Werkgever benut faciliteiten bij werknemers thuis als ontmoetings- en werkplek.

Share-lease

schoonste leaseauto’s delen op het werk om schoon autogebruik te bevorderen en bezit en gebruik verder te ontkoppelen.

Share-lease

schoonste leaseauto’s delen op het werk om schoon autogebruik te bevorderen en bezit en gebruik verder te ontkoppelen.

Loopbus

Kinderen lopen naar school en halen elkaar bij de voordeur (=bushalte) op. Enkele ouders begeleiden.

Kantoorloos werken

Organisatie zonder vaste kantoorlocatie, ontmoeten op meetinglocaties

ForenZo

ForenZo helpt overheid, werkgevers en werknemers om hun mobiliteit te verduurzamen.

E-laad

Stichting e-laad plaatst en onderhoudt publieke oplaadpunten voor elektrische auto's.

Tulpfietsen

Tulpfietsen is gespecialiseerd in bedrijfsfietsen met logo en in de huisstijl en kleur van uw bedrijf.

Peerby

Peerby is lenen van je buren. Op de website Peerby.nl kan je spullen lenen door rond te vragen in je eigen buurt.

SnappCar

SnappCar is een online community waar je elkaars auto kunt huren.

Taxi E

Elektrische taxi. Op dit moment biedt TAXI-E haar diensten aan in Amsterdam, Schiphol en omgeving.

Enviu

Enviu helpt ondernemers bedrijven op te zetten die zich richten op het aanpakken van sociale-/ milieu problematiek dmv crowdsourcing.

Toogethr

Toogethr is dé carpool en meerijden app. Wij maken het mogelijk om eenvoudig, veilig en op een leuke manier samen te rijden.

Academie van de stad

brengt het onderwijs, studenten en burgers vanuit gedeelde belangen samen tot het co-creëren van een betrokken en leefbare stad.

Wikistad

Wikistad bouwt aan vernieuwende praktijken. We beginnen bij bestaande burgerkachtbronnen.

Collectief vervoer

Werknemers worden met een pendelbus bij hun huis opgehaald en naar hun werk gebracht. In de Rotterdamse haven wordt dit al toegepast

De uitstootmeter

Door maandelijks je kilometerstand en OV-chipkaartdata in te laden krijg je inzicht in uitstoot, kosten, etc.

Park+Bike

Parkeer je auto en fiets verder naar je bestemming! Gezond, goedkoop, flexibel en snel.

Vervoerdienst WOEJ

In Leidschendam heeft de stichting WOEJ (Welzijn ouderen en jongeren) al 25 jaar geleden een vervoerdienst opgericht voor ouderen. Vrijwilligers rijden met eigen auto tegen een vast tarief. Ontstaan vanuit vervoer van en naar de kerk

Veilig door het Veen

Witteveen is een dorp in Drente. Het project ‘Veilig door ’t Veen’ is onderdeel van het project ‘Witteveen levend & jong’. Dit project draait om de vraag ‘Hoe houden we ons dorp in de toekomst levensbestendig?’. Hierbij spelen fysieke en sociale vraagstukken een rol. Het project ‘Veilig door ’t Veen’ sluit hier mooi bij aan, omdat verkeer ook een fysieke (weginrichting) en een sociale kant (gedrag) kent. Door deze aansluiting met ‘Witteveen levend & jong’ worden nu verkeersgedrag en normen in het verkeer dorpsbreed bespreekbaar gemaakt. In het project heet dat het ‘keukentafeleffect’. Veilig uitgaan = veilig thuiskomen was de start van het project.

Jouw moeder mijn moeder

Een alleenstaande ouder die op grote afstand woont is best eens lastig. Het zou mogelijk moeten zijn om matches te maken van mensen die een beetje op elkaars ouders letten. Dus ik help een ouder in deventer en het kind daarvan helpt mijn ouder in de randstad.

Ipad voor ouderen

Ontwerp een I pad voor ouderen. Contact zonder verplaatsen is dan veel makkelijker. Voorkomt ritten naar instanties.

E-lectures

hoorcolleges HBO en WO op afstand volgen. vermindert verplaatsingen, maakt volgen van colleges tijdsonafhankelijk en herhalen mogelijk

Duurzame lokatieprikker

op basis van herkomstgegevens en duurzame mobiliteitskenmerken, wordt een locatie voor fysieke samenkomst geprikt

De Kweker

De Kweker - in Amsterdam - bezorgt duurzame boodschappen met elektrische auto's.

Bikies

Vanaf 1 maart worden werknemers, die op de fiets naar het werk komen, bij het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente beloond. Zij kunnen geld verdienen met hun gefietste kilometers door 'bikies' te sparen

Burn Fat Not Fuel

20 dappere Burn Fat Not Fuel deelnemers trotseren sneeuw en vervangen auto door eBike in Maastricht

Gezinsauto op zonne-energie

Project van studenten van de TU Eindhoven, in juni 2013 een auto opleveren die op zonne-energie rijdt.

Training het nieuwe rijden

Cursus die vaak door een leasemaatschappij wordt aangeboden en zorgt dat een bestuurder zuiniger en bewuster gaat rijden.

Save Lease

Een spaarprogramma van Athlon Car lease waarbij lease rijders punten kunnen sparen door zuinig te rijden en zo cadeau's te verdienen.

Lagere bijtelling voor schone auto

Lagere bijtelling voor de zakelijke rijders voor schone auto's.

Fix 't in de file

Een idee van Jasper van Impelen (@jvanimpelen) om de filetijd nuttig te besteden aan het oplossen van allerlei vraagstukken.

Compact bouwen

Compleet verbod op bouwen waar nog geen hoogwaardige OV halte is. Braakliggende stukken binnen steden benutten

Club van 90

Dit is een virtuele club van mensen die als het verkeer op de snelweg het toelaat, niet harder rijdt dan 90 kilometer per uur.

Nudge

Samen brengen we een duurzame samenleving sneller dichterbij, dat is het motto van Nudge. En wie is het daar niet mee eens? Als Vriend van Nudge kun je een concrete bijdrage leveren. Via een Vriendendienst – in de vorm van producten, diensten of uren – draag je bij aan een van de projecten uit de community

The City Challenge - Haarlem

Met The City Challenge of Haarlem worden de drie meest populaire ideeën om Haarlem te verbeteren en te verduurzamen samen gerealiseerd.

Electric Heroes "Go smart, go electric"

In de gemeenten Den Haag, Zaanstad, Dordrecht, Helmond en Zwolle heeft de "Electric Heroes" campagne gelopen. Meer dan 150 jongeren hebben inmiddels een scooter kunnen testen en 40.000 mensen hebben de website bezocht.

scooterpoolen

Schaf met 5/10 huishoudens in de straat een electrische scooter (3500€) aan. Maak scherp gebruiksrooster om korte boodschapritjes (binnen 5 km.) te maken. Om beurten laadt de deelnemer de scooter op. Evalueer per maand de gebruiksdiscipline en het uitgespaarde bedrag t.o.v. de auto.

Info-games

Belangrijke informatie op een leuke manier brengen met spellen op website gemeente. Over parkeren, fietsroutes, duurzame tips.. etc etc

Slim op weg

Samen Leidend In Mobiliteit (SLIM). In SLIM staat het oplossen van verkeers- of leefbaarheidsknelpunten centraal.

Kangoeroe-woningen

Maak het mogelijk dat mantelzorger in huis intrekt (bv tegen betaling in natura = zorg). maakt langer zelfstandig wonen mogelijk, biedt goedkope kleine wooneenheden en vermindert mobiliteit van ambulante zorg

Mywheels.nl

Duizenden mensen delen honderden auto's MyWheels is het non-profit platform voor het delen van auto's. Het is de plek waar mensen die een auto zoeken en die een auto aanbieden elkaar vinden.

Binnenstadsdistributie Zutphen

Sinds eind 2009 kent Zutphen een systeem van schone binnenstadsdistributie met een elektrische bestelwagen.

Glimp een Seat

Laat weten als je een seat over hebt en bestemming op een website of via twitter zodat je 'glimpende' lifter of lifster kunt meenemen

GEFRA

Snelle massale transitie naar schoon autorijden zonder files zonder overheidskosten, het kan!

Duurzame Pakket Service

Realiseer per wijk of dorp één pakkettenpostbus waar inwoners hun internetbestellingen kunnen laten bezorgen en distribueer de pakketjes van daaruit (een paar keer per dag) op milieuvriendelijke wijze. Bijvoorbeeld door (sportieve) werkzoekenden.

Trias Mobilta

Nabijheid is de beste mobiliteit. Organiseer een goeie mix van functes aan hoge dichtheid. Die goeie ouwe buurt. Op stap- en fietsmaat