Privacy policy voor gebruikers van Open Space Company

 
De Privacy policy voor gebruikers geldt voor iedereen die de website www.openspacecompany.com bezoekt / gebruikt.
 
1. Beheer
De website www.openspacecompany.com staat onder beheer van Monito B.V. gevestigd aan de Zeedijk 33, 7397 NS Nijbroek geregistreerd bij de K.v.K. Enschede onder nummer 8106089 en kenmerk bij de Belastingdienst BTW NL8178.13.391.B01. Telefoonnummer van Monito BV is 053-4310591 en e-mail lars (at) monito.nl
 
2. Gegevens van bezoekers/gebruikers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.openspacecompany.com worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b Open Space Company zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen en verstrekte gegevens.
 
Open Space Company kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Open Space Company denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.
2e Het verwerken van een bestelling.
 
3. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Open Space Company zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel: 
3a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
3b Als dit nodig is om een dienst of bestelling te leveren. Bijvoorbeeld het verstrekken van gegevens aan de payment provider.
 
4. Cookies
4a www.openspacecompany.com maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. 
4b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. Dit kan er overigens wel toe leiden dat sommige functionaliteiten van de website zoals bijvoorbeeld inloggen niet of niet goed meer werken.
4c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd.
 
5. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy policy terecht bij Open Space Company. De contactgegevens staan vermeld op de website onder "Stel ons een vraag (contact)".
 
6. Disclaimer
Open Space Company is gerechtigd de inhoud van de privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.